Servicii - Procedura de lucru

Constatarea defecţiunii şi întocmirea devizului de reparaţie.

Conform procedurii de lucru, implementată la departamentul de service, la recepţionarea unui echipament pentru service vi se întocmeşte un proces verbal de Predare-Primire care face dovada încredinţării temporare în custodia noastră a echipamentului pentru constatarea defecţiunii. Electroniştii noştrii vor întocmi un Proces verbal de constatare pe baza căruia Departamentul vânzări emite Devizul de reparaţie pe care îl puteţi accepta sau refuza. În cazul refuzului, trebuie să achitaţi taxa de constatare şi procedura de service se opreşte prin returnarea echipamentului catre dumneavoastră în starea în care a fost adus.


Repararea.

Daca Devizul de reparaţie a fost acceptat, se trece la continuarea procedurii de service prin repararea echipamentului de sudare, testarea acestuia în laborator şi în lucru, testarea în faţa clientului şi predarea către beneficiar.

Transparenţa este puterea noastră

Toate operaţiile aferente procedurii de service sunt transparente pentru client, el putând fi la curent mereu despre stadiul în care se află echipamentul adus de el la reparat.

  • Preluarea echipamentului pe baza Procesului verbal de Predare-Primire.
  • Constatarea defecţiunii.
  • Întocmirea Procesului Verbal de Constatare.
  • Întocmirea Devizului de reparaţie.
  • Întreruperea procedurii de service dacă devizul a fost refuzat.
  • Repararea echipamentului dacă devizul a fost acceptat.
  • Testarea electronică şi practică a echipamentului.